16th Lok Sabha

RLD
Uttar Pradesh
Kairana
48 years
Attendance 84 %
Debates Total
3
Questions
14
Pvt Member Bills
0
BJP
Uttarakhand
Nainital-Udhamsingh Nagar
76 years
Attendance 89 %
Debates Total
11
Questions
10
Pvt Member Bills
0
BJP
Madhya Pradesh
Bhind
71 years
Attendance 84 %
Debates Total
28
Questions
76
Pvt Member Bills
0
AAP
Punjab
Sangrur
45 years
Attendance 56 %
Debates Total
107
Questions
56
Pvt Member Bills
0
BJP
Karnataka
Bidar
51 years
Attendance 80 %
Debates Total
15
Questions
329
Pvt Member Bills
0
BJP
Uttar Pradesh
Banda
60 years
Attendance 100 %
Debates Total
2095
Questions
545
Pvt Member Bills
21
BJP
Uttar Pradesh
Jalaun
61 years
Attendance 96 %
Debates Total
115
Questions
116
Pvt Member Bills
1
BJP
Uttar Pradesh
Ballia
70 years
Attendance 94 %
Debates Total
51
Questions
439
Pvt Member Bills
0
BJP
Uttar Pradesh
Bijnor
55 years
Attendance 90 %
Debates Total
20
Questions
308
Pvt Member Bills
0